ek

Historia

Många känner eken som Ferdinands favoritträd i sagornas värld. I den riktiga världen har eken en minst sagt fascinerande historia. Under stormaktstiden i Sverige (1611–1718) var eken fridlyst och ägd av staten tack vare sin lämplighet för skeppsbygge. Om man högg ner en ek på 1600-talet fick man böter de två första gångerna, den tredje gången blev det dödsstraff. Eftersom eken växer väldigt långsamt krävdes framförhållning. Därför planterades ekar på Gustav Vasas tid som skulle användas till skeppsbygge först under 1900-talet.

Många ekar i Sverige tillhör det svenska kulturarvet. Eken med namnet Birger Jarl i Stockholm är 800 år gammal, liksom Stockholm som grundades för 800 år sedan av just Birger Jarl. Eken lever fortfarande med en grönskande gren och har fått naturvärdet klass 1, vilket motsvarar naturreservat och betyder – rör ej.

ek

Egenskaper & användning

Ekens virke är mycket hårt, tungt och har en hög halt av garvsyra. Garvsyran gör att virket har stor motståndskraft mot röta och en hög tålighet mot vatten och fukt. Utsätts virket för vatten under en längre tid svartnar det, men behåller sina egenskaper. Virket är mycket uppskattat och kan användas till att skapa det mesta, både inom- och utomhus; möbler, trösklar, golv, trappor, ytterdörrar, takspån, skepp, hus, parkett, paneler, stolpar och tunnor m.m.

Virket är vackert gulgrått till rödbrunt med tydliga årsringar. Ofta med ett väldigt homogent och likformigt utseende genom hela stocken.

Ek

AlmaForm

Svaret på varför AlmaForm väljer att använda ek som ett av träslagen vid sin tillverkning är: Det går inte att ha en snickeriverkstad utan virke från ek – så är det bara.

Fakta & text: Ann-Sophie Gottryder

×