alm

Historia

”Lövträd planterade i en enkel eller dubbel rad som består av minst fem träd längs en väg eller ett vattendrag”.

- Definition av en allé

Almen är ett uppskattat alléträd där den bland annat odlas för just detta syfte. Annars är almen av stort värde för att dess kärnved har en mycket god hållbarhet under vatten. Den har använts till att bygga båtar eller till olika typer av konstruktioner för vatten.

Ett exempel på virkets tålighet i vatten är det rörsystem av alm som anlades i London på 1600-talet. När systemet på 1930-talet, drygt 300 år senare, grävdes upp var det helt oskadat.

 

alm

Egenskaper & användning

Virket från almen är förutom sin tålighet i vatten, tungt, segt och hårt samt beständigt mot sprickor. Historiskt har almvirket använts till att konstruera vagnshjul, hjulnav, axlar och övriga hjuldelar till vagnen, men virket har också använts till att tillverka stora kvarnhjul.

Idag är virket populärt till parkettgolv, trösklar, möbler, leksaker, idrottsredskap, finsnickeri och verktygsskaft.

Som nysågat är virket gulvitt, men det mörknar med tiden och varierar då från ljust brunt till mörkt chokladbrunt. Årsringarna är kraftfulla och tydliga.

Alm

AlmaForm

Förutom att själva namnet Alm tilltalar oss på AlmaForm, uppskattar vi almvirket för att det är vattentåligt, sprickbeständigt och har mycket goda bearbetningsegenskaper. Vi ser ett stort användningsområde för virket.

Med extrapluset – det är väldigt vackert, av många ansett som ett av de vackraste inhemska virkena.

Fakta & text: Ann-Sophie Gottryder

×