1,6 miljarder människor i världen är beroende av skogen för arbete och försörjning.

70 procent av världens landlevande växt- och djurarter lever i skogsekosystem.

ALMAFORM

Vi köper virke från den Välmående skogen

Vill du njuta av vackra och unika inredningsdetaljer från olika träslag där hemma hos dig? Eller kanske ge någon du tycker om en fin gåva i trä? Vi på AlmaForm skapar denna möjlighet för dig. Vi tillverkar fina saker till ditt hem där vi samtidigt är måna om att virket vi använder kommer från en Välmående skog.

Välmående skog ger vackra, unika inredningsdetaljer att inreda ditt hem med

Vi har aktivt valt att inte använda trä från de delar av världen där det finns uppenbara risker med trovärdigheten om varifrån virket härstammar och hur det blivit producerat.

En frisk skog som får växa sig stark och kraftfull, där livet och naturen samexisterar – det är en Välmående skog. Virket från skogen kan aldrig bli bättre än trädet det kommer ifrån.

Varje gång du köper något vackert till ditt hem från oss på AlmaForm bidrar du till en Välmående skog. Vi vill att du ska kunna njuta av vackra och unika inredningsdetaljer i trä där hemma hos dig och veta att du på en och samma gång skapar förutsättningar för nya träd att växa. Växa i en Välmående skog.

På AlmaForm är vi måna om våra resurser. Vi tänker långsiktigt och hållbart. Vi tänker Välmående skog. Vår vision är att ta ansvar för våra träd och vår skog samtidigt som vi tillverkar något fint till ditt hem. Vi lånar av naturen och ger tillbaka. Som vår kund är du en del av det, och det tackar vi för.

Fruktträd ger smak av livets goda och vackert virke

Vackra fruktträd som dignar av frukt, fyllda med smak och energi. En härlig tillgång för alla djur och människor.

Fruktträd planteras just med syftet att producera frukter. När trädet efter många år har slutfört sin uppgift och inte har kraften att bära frukt längre kommer det att huggas ned och lämna plats för ett nytt. Dessa gamla träd, är många gånger i
dåligt skick för den storskaliga träindustrin – men perfekta för oss på AlmaForm och våra produkter! Vi tar hand om virket från det gamla trädet, som i istället för att ligga och ruttna eller brännas blir en vacker inredningsdetalj i ditt hem. Det tycker vi är bra!

Gamla träd blir till något nytt och snyggt

Det är något speciellt med gamla träd som har levt ett långt liv. De har under åren skapat ett unikt vackert virke. Vi på AlmaForm köper just det virket. Träden är gamla och i slutet av sin livscykel. Visste du att det från träd som dör och förmultnar, frigörs koldioxid? Men att levande, friska träd, i stället binder koldioxiden till sig. När vi köper virke från de gamla träden gör vi plats för nya träd att växa och binda koldioxid. Ett ytterligare plus – du har möjlighet att köpa en snygg, unik träprodukt från just detta träd. Läs mer om Stora kolutsläpp från döda träd - | forskning.se

AlmaForm köper certifierat och tar ansvar för livsnödvändig skog

Skogen ger oss rent vatten, frisk luft, virke att bygga hus med eller att skapa vackra saker av. Den ger oss underbara skogspromenader, god mat, medicin och bidrar till att binda koldioxid. Skogen är en livsnödvändig gåva till oss människor. Ett ansvarsfullt skogsbruk ser till så att skogen på lång sikt kan fortsätta ge människor, djur och växter både livsnödvändiga resurser och liv men också fantastiska naturupplevelser.

FSC & PEFC

Vi på AlmaForm köper gärna träprodukter med märkning från FSC och PEFC för att ta vårt ansvar för ett hållbart skogsbruk och den Välmående skogen.

Både FSC och PEFC är organisationer som arbetar för att världens skogar ska brukas på ett ansvarsfullt, långsiktigt och hållbart sätt. Båda organisationerna har satt upp krav och standarder för hur ett ansvarsfullt skogsbruk går till med en helhetssyn som innefattar klimat, biologisk mångfald, sociala värden och ekonomi. FSC och PEFC certifierar aktörer inom skogsindustrin där deras respektive märkning på träprodukter visar att specifika krav för ett hållbart skogsbruk uppfylls.

Läs mer om hur de två organisationerna arbetar med ansvarsfullt skogsbruk och certifiering på PEFC eller FSC:
FSC (Forest Stewardship Council)
PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes)

Europeiskt virke

AlmaForm köper europeiskt virke för att EU vill ha fler och välmående skogar

Inom EU har man tagit fram en plan för de europeiska skogarna med strategier och konkreta åtgärder för hållbarhet och förnyelse. Syftet är att öka antalet skogar och samtidigt se till att skogarna är välmående.

För oss på AlmaForm känns det här väldigt bra eftersom allt virke vi köper kommer från de europeiska skogarna. EU:s plan innehåller många bra och långsiktiga åtgärder tycker vi.

Vill du läsa mer om EU:s strategier för skogen, kan du göra det på New EU Forest Strategy for 2030

Fakta & text: Ann-Sophie Gottryder

×